Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

MADD arbejder for tiden sammen med Udviklingshæmmedes Landsforbund også kaldet ULF. Det gør MADD, fordi vi synes, at alle mennesker uanset, hvilken udfordring det enkelte menneske har, så har de også ret til at være en del af samfundet. Derfor støtter MADD for egen regning ULF i sit arbejde for at komme på finansloven, så ULF kan få støtte til sit arbejde. Det gør vi ved at have Martin Vilster siddende på kontoret, så han kan se, hvilket behov ULF har for støtte. Det bruger han til at skrive en rapport til Socialministeren og Socialudvalget i Folketinget. Rapporten bliver et indlæg i den socialpolitiske debat om, hvordan vi i Danmark kan sikre, at ingen med en funktionsnedsættelse bliver forskelsbehandlet. Det arbejde støtter MADD naturligvis uden, at det skal koste ULF noget