Aktiviteter

MADD har en projektkultur, hvor vi vil deltage eller bidrage til initiativer eller projekter som bidrager positivt til dem der nogengange har det svært.

Samtidig ønsker vi at synliggøre, støtte og anderkende de mange frivillige som er med til at gøre en forskel fra andre…

Har du selv en idé, input eller andet, må du meget gerne kontakte os

 

I Europa Hjælper vi hinanden

MADD har gennem en tv udsendelse forsøgt at sætte fokus på de mange som er med til at gøre en forskel.

Ansvarlig for Madd: Annelis Juhl Iskov (annelis@madd.nu)

Samarbejde: Mediehuset København

Sponor: Europa Nævnet

Link til udsendelsen:  http://www.bideo.dk/bideo/europa-hjaelper-vi-hinanden

Programbeskrivelse:

I de senere år har der været en vis bekymring indenfor Europas grænser om, at  der er ved at opstå en tendens til at den enkelte har nok i sig selv og sine nærmeste og om de enkelte lande er ved at lukke sig om sig selv. Kan det nu have sin rigtighed, for tallene siger, at EU landene yder mere end 50 % af den samlede humanitære bistand i verden.  Indenfor Europas grænser hjælper vi også hinanden og omkring 100.000.000 frivillige europæere er med til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker, som står udfordret i livet.

Hvorfor og hvordan engagerer europæiske borgere sig i den europæiske frivillighed og det aktive medborgerskab, som i høj grad er kernen i deltagelsesdemokratiet?

Vi ser på europæiske landes initiativer og det officielle samarbejde med det aktive engagement, og politiske motiver og holdninger om det aktive medborgerskab.

Der er stor forskel fra land til land i Europa, hvordan frivilligheden udspiller sig. Flere faktorer spiller ind i forhold til dette: Historie, kultur, den konkrete støtte og anerkendelse og hvilken værdi det enkelte land tillægger frivillige initiativer, for at det frivillige arbejde kan blomstre.

Medvirkende:

Jeppe Kofod, MEP(S),

Morten Lykkegaard, MEP(V)

Michael Vedsø, Europa-kommissionen Danmark

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge

Ludvig Sandberg, konsulent, politisk FORUM Idéburna organisationer med social inrikning

Ole Christian Madsen, Bestyrelsesformand, Make A difference Denmark

 

Tilrettelæggelse:

Annelis Juhl Iskov

Ole Christian Madsen