Internationalt samarbejde

Make A difference Denmark har fokus på det international frivillige indsats og deltager rundt om i verden med oplæg og deltagelse i internationale konferencer om civilsamfundet/frivillighed. MADD er også i bestyrelsen for EUV ( European University for Volunteering) og er dansk repræsentant for IAVE (International Association for Volunteer Effort) hvor FN, internationale NGO’er og globale virksomheder er repræsenteret.

MADD ser i høj grad det internationale samarbejde som en positiv mulighed for nationale eller lokale frivillige organisationer i at få viden og inspiration på deres sociale/frivillige område.

Derfor hjælper MADD andre frivillige organisationer/foreninger med at skabe kontakt rundt om i verdenen og kan også pege på muligheder for at finansiering af samarbejdet.