På Sporet

Fritidsjob til unge med handicap

”På Sporet” er et initiativ, som ønsker at give unge med handicap – som andre unge – mulighed for en tidlig erhvervserfaring gennem fritidsjob e. l. og skabe grobund for, at flere mennesker med handicap gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde.

Undersøgelser viser, at tidlig erhvervserfaring ikke alene har en positiv effekt på unges uddannelse, men også påvirker deres senere tilknytning til arbejdsmarkedet positivt. Vi tror, at denne effekt også gælder for unge med handicap.  Vores erfaring viser, at de unge gennem fritidsjob bliver mere bevidste om deres kompetencer, opbygger selvtillid og selvværd og som alle andre oplever værdi ved at bidrage. Samtidig får de kendskab til jobkultur og adgang til netværk, som udover at støtte og hjælpe dem med de udfordringer, de møder på jobbet, potentielt kan være et aktiv privat og under uddannelse og ikke mindst på arbejdsmarkedet og i livet efterfølgende.

Der er udfordringer ved at få flere unge med handicap i fritidsjob, både hos den enkelte unge, som kan have svært ved at se sig selv arbejde på en virksomhed, og hos selve virksomhederne og dens medarbejdere, som også let kan komme til at have fokus på barrierer fremfor at kunne se mulighederne i den enkelte med handicap (jf. SFI rapport). I initiativet “På Sporet” ønsker vi at tilbyde mulighed for at få brudt med disse myter og fordomme.

I madd.nu har vi allerede de første erfaring med at skaffe unge med handicap fritidsjob og disse eksempler vil vi, – udover at glæde os på de unges vegne – i første omgang, dels bruges til at motiverer andre unge (ambassadører) og dels videreudvikle og tilpasse den metode, som vi har taget afsæt i; hvor vi har brugt en netværk- og empowerment-orienteret tilgang, hvor nøgleordene er information, motivation og støtte. I forhold til virksomhederne arbejder vi på samme vis med information, motivation og støtte, navnlig af virksomhedens nøglepersoner. Vores håb hermed er, at disse nøglepersoners sociale ansvar går fra ydre motivation gennem de erfaringer, som tilegnes, til indre motivation gennem at opleve den meningsfulde forskel, som deres indsats bidrager med.

Et af målene for initiativet er at opbygge en bæredygtig model, som er økonomisk selvfinansierende og derfor har størst chance for at blive permanent forankret og implementeret i hele Danmark. Af samme grund er “På Sporet” hovedsageligt et samarbejde mellem det ”frivillige civilsamfund” og virksomhedernes CSR, og kommuner og regioner hovedsageligt tænkt ind som havende en formidlings-rolle .

Fra start har vi fundet samarbejdspartnere, som er landsdækkende og både har interesse og mulighed for at deltage og gøre initiativet udbredt nationalt.

Der vil derfor blive arbejdet med at få den nødvendige erfaring og udvikle en metode og model som kan gøre tilbud om fritidsjob til alle unge med handicap et nationalt permanent forankret initiativ, som kan være med til at gør en forskel, ved at få flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet.

I forbindelse med vores arbejde i “På Sporet” har vi lavet en lille undersøgelse, som vi vil blive meget glad for, at du besvarede. Det er rettet mod unge med et handicap. Det vil tage dig 2 minutter, og kan findes her https://forms.gle/ANeKzAvaYScGN4aT6

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte initiativets udvikler Ole Christian Madsen: Ole@madd.nu